Kör- och vilotidsregler.

Loading...
Loading...

Kör- och viloperiod.

Som bussbolag ska du följa gällande regler om kör- och vilotid. Och på Busbooking arbetar vi bara med leverantörer som är seriösa och professionella mht efterlevnad av tillämpliga kör- och vilotidsregler.

För många kan kör- och vilotidsreglerna verka ogenomskinliga, eftersom det samtidigt har gjorts ett antal särskilda undantag och särskilda regler som utgångspunkt. Men nedan har vi kort beskrivit reglerna för vanlig turistkörning:

1

icon En förare får max. har en körtid på 4,5 timmar. Föraren måste då ta en paus icon

2

icon En giltig paus måste vara minst 45 minuter. Men inom körtiden kan detta delas upp icon

3

icon En förare ska ha en total körtid (körtimmar) på högst 9 timmar per dag. Två gånger i veckan dock i max 10 timmar icon

4

icon En förare ska ha en arbetsdag på max 13 timmar. Tre gånger i veckan dock max 15 timmar icon

5

icon En förare måste ta en veckovila under totalt 11 timmar i följd. Tre gånger i veckan minskade dock till 9 timmar icon

.

Daniel Jensen
Daniel Jensen
Rikke Kjems
Rikke Kjems
Graphic
Book en bus